Mijn DSI

Hoe geeft ING Nederland invulling aan Permanent Vakbekwaam?

Interview met Martyn Zwanenburg

Business Lead Employee Certification Squad bij ING Nederland

 

Anderhalf jaar geleden is binnen ING Nederland het Employee Certification Squad ingericht. Hierin werken collega’s vanuit HR, Compliance, Legal en ‘de business’ samen aan het voldoen aan wettelijke opleidingseisen vanuit de Wft en MiFID II wetgeving. Doelstelling van dit squad is het helpen van adviseurs, medewerkers en Leads bij het structureel blijven voldoen aan alle vereisten. Dit door inzicht te bieden en vroegtijdig te anticiperen op ontwikkelingen. We spreken Martyn Zwanenburg, Business Lead in het squad, over de opzet en invulling van Permanent Vakbekwaam bij ING.

We zijn nog niet zo lang van start. Hoe kijk je naar de opzet en invulling van Permanent Vakbekwaam voor de beleggingssector zoals DSI dit heeft uitgerold?

Ik zie DSI Permanent Vakbekwaam als een waardevol en effectief middel om de kennis en kunde van adviseurs up-to-date te houden. ING hecht grote waarde aan vakmanschap en continu blijven leren.

Mijn beeld is dat Permanent Vakbekwaam een uitstekende bijdrage levert aan het borgen van een hoog kennisniveau binnen onze organisatie. Het biedt een praktisch hulpmiddel om collega’s op de hoogte te houden van relevante thema’s en ontwikkelingen. Hiermee kunnen wij onze klanten continu blijven voorzien van het best mogelijke advies.

Wat ik sterk vind aan de wijze waarop Permanent Vakbekwaam door DSI is ontwikkeld, is dat opleiders en banken vroegtijdig en intensief zijn betrokken. DSI heeft daarbij de regie genomen en goed geluisterd naar de behoeften vanuit de markt. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik erg te spreken ben over het verloop van dit traject.

Hoe is Permanent Vakbekwaam geregeld bij ING? Op welke wijze bewaken jullie bijvoorbeeld de voortgang?

Voor de inrichting van Permanent Vakbekwaam bij ING Nederland zijn we eind vorig jaar in gesprek gegaan met onze opleidingsleverancier op het gebied van Wft en MiFID. Daarnaast hebben we zorgvuldig gekeken naar de aanpak van andere aanbieders. We streven ernaar om het bijhouden van kennis zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken voor onze collega’s. De leeroplossing die onze leverancier biedt sluit uitstekend aan bij deze doelstelling. Collega’s houden alle benodigde Wft en MiFID II kennis bij in één integraal leerplatform. Ook kunnen we de voortgang van Permanent Vakbekwaam eenvoudig inzichtelijk maken binnen de organisatie. Leads kregen direct bij de implementatie ervan realtime inzicht in de status en voortgang. Daarnaast sturen we hen maandelijks een vakbekwaamheidsrapportage. Langs alle flanken voorzien we de organisatie van relevante informatie, waardoor Permanent Vakbekwaam de aandacht krijgt die het verdient.

Omdat Permanent Vakbekwaam een “nieuwe” vereiste is, besteden we naast de praktische inrichting ook veel aandacht aan het informeren van onze collega’s. Hiervoor hebben we verschillende middelen ingezet om alle betrokkenen op tijd te informeren. Denk daarbij aan online seminars, nieuwsbrieven en berichten in de leeromgeving van collega’s. Om van elkaar te leren hadden we in deze fase ook geregeld contact met andere banken. Ik kan inmiddels zeggen dat Permanent Vakbekwaam door deze aanpak breed bekend is binnen onze organisatie.

Is er al iets te zeggen over de stand van zaken dan wel de voortgang? 

Zeker. In de eerste dagen na de uitrol zagen we dat ongeveer een derde van alle betrokken collega’s direct aan de slag ging met het volgen van het programma. Dit resultaat verraste ons in positieve zin. We streven ernaar dat iedereen continu op de hoogte is van actualiteiten en relevante ontwikkelingen. Om dit te bereiken zijn we dagelijks in gesprek met elkaar. We benoemen daarbij vooral het belang van het bijhouden van je kennis en de efficiënte manier waarop Permanent Vakbekwaam hieraan bijdraagt. Op dit moment is het overgrote merendeel van de collega’s al actief bezig met Permanent Vakbekwaam. Dit geeft ons het vertrouwen dat we structureel blijven voldoen aan de gestelde eisen. Daarnaast blijven we ook met andere banken in gesprek om best practices te delen, zodat we ook elkaar helpen op dit belangrijke thema.

Wat zijn je eerste ervaringen met Permanent Vakbekwaam?

Mijn eerste ervaringen zijn positief. Ik zie dat de thema’s die worden aangeboden voor de Retail DSI registers goed aansluiten bij de verschillende functies van medewerkers.

Samenvattend is mijn persoonlijke ervaring dat Permanent Vakbekwaam een zeer efficiënte en effectieve bijdrage levert aan het structureel bijhouden van alle ontwikkelingen. Kortom, ik ben enthousiast over de introductie hiervan!