Bestuur

Het bestuur is als hoogste orgaan van DSI belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur stelt het beleid en de begroting vast. Hierbij richt zij zich naar het belang en de doelstellingen van de stichting. Het Bestuur benoemt de algemeen directeur, de leden van de vaste en ad hoc commissies en de accountant. De voorzitter van het bestuur is onafhankelijk van de brancheorganisaties.

Prof.dr. D. Schoenmaker, voorzitter
E. Dubbeling, namens Nederlandse Vereniging van Banken
M. Rook, namens VBA Beleggingsprofessionals
W. Sprenkeler, namens de Association of Proprietary Traders
T.F.C. Andringa, namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & -adviseurs
C. Figee, namens het Verbond van Verzekeraars
I.T. van den Doel, namens de Pensioenfederatie
Mr. J.H.M. Janssen Daalen, namens de Dutch Fund and Asset Management Association
M. van Tilburg, namens Euronext Amsterdam
C. Kielstra, onafhankelijk bestuurslid

Jerry Brouwer, algemeen directeur