Mijn DSI

Misbruik van voorwetenschap, niet-integere handelwijze

27/02/2004
Deel deze pagina

Een persoon tekende beroep aan tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie. Die oordeelde eerder dat persoon de DSI gedragscode had geschonden, met als kern misbruik van voorwetenschap en niet-integere handelswijze. De Commissie van Beroep oordeelde dat de uitspraak van de Tuchtcommissie niet geheel juist was en zette de eerder opgelegde schorsing van zes maanden om in een berisping.