Mijn DSI

Verwijt gebrek aan integriteit ten opzichte van werkgever: ongegrond

22/07/2007
Deel deze pagina

DSI verweet een DSI-geregistreerde in strijd met de gedragscode te hebben gehandeld. De Tuchtcommissie vond dat, hoewel de gedragingen van de verweerder ‘niet de schoonheidsprijs verdienen’, de verwijten van DSI niet gegrond waren.

Download volledige uitspraak .PDF