Mijn DSI

Verwijt van ernstige overtredingen gedragscode: klacht ongegrond

22/07/2020
Deel deze pagina

Een klacht tegen een bij DSI gecertificeerde CEO van een broker is door de DSI Tuchtcommissie ongegrond verklaard. Een melder had de klacht ingediend nadat hij in de periode 2008/2009 geld verloor op de beurs. De melder verweet de broker  meerdere overtredingen van de DSI Gedragscode. Zo zou de broker volgens melder onder andere in zaken bij KiFID, die daar door melder in dezelfde kwestie aanhangig waren gemaakt, valse verklaringen hebben afgelegd. Ook zou de broker volgens melder geweigerd hebben transcripties van bepaalde telefoongesprekken te overleggen.

De melder verweet de CEO van de broker een ernstige overtreding van de normen van professionaliteit, deskundigheid en integriteit zoals vastgelegd in de DSI Gedragscode.

De algemeen directeur besloot eerder de klacht van melder af te wijzen omdat in de kwestie sprake is van een meningsverschil tussen melder en de broker, en daarnaast dat de kwestie eerder een zaak is van het civiele recht dan tuchtrecht. Tegen deze afwijzing ging melder bij de voorzitter van de DSI Tuchtcommissie in beroep, die daarop in herziening uitsprak dat de algemeen directeur de zaak alsnog in behandeling moest nemen en voorleggen aan de Tuchtcommissie.

De algemeen directeur herhaalde voor de commissie het afwijzingsstandpunt. De Tuchtcommissie kon in de behandeling geen enkel aanknopingspunt vinden voor de voorgelegde verwijten en verklaarde de klacht ongegrond.

Download volledige uitspraak .PDF