Mijn DSI

DSI Klankbord bijeenkomst 2023

03/10/2023
Deel deze pagina

Onlangs hebben we onze eerste DSI Klankbordbijeenkomst georganiseerd. Graag delen we de waardevolle inzichten die we hebben verkregen. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de huidige opleidingen, certificeringen, en zijn concrete tips gegeven aan DSI om onder andere de zichtbaarheid te verbeteren. Concrete actiepunten zijn vastgesteld om DSI verder te versterken en de betrokkenheid te vergroten.

De belangrijkste uitkomsten op een rij:

Opleidingen & Examens

Er zijn interessante discussies gevoerd over de opzet van opleidingen en examens, die per opleider verschillen. Dit riep vragen op over uniformiteit. Opleiders hebben vrijheid in hun aanpak zolang ze voldoen aan de leerdoelen. DSI heeft afgesproken in gesprek te blijven met de opleiders en feedback te bespreken.

Certificering

We hebben gesproken over de mogelijkheden om registers te verbreden en verdiepen waarbij de thema’s duurzaamheid, digitalisering en financial crime voorbijkwamen. Ook hebben sommige behoefte aan meer maatwerk bij opleidingen en wellicht een register voor specialisten op bepaalde onderwerpen. DSI neemt deze feedback mee in de verdere ontwikkeling van de strategie. We zijn al begonnen met het zetten van de eerste stap in deze richting door het DSI Financial Crime Professional register register te ontwikkelen.

Belang van zichtbaarheid

Veel waardevolle tips werden gedeeld, waaronder het belang van zichtbaarheid van DSI. We willen meer informatie delen, zowel online als offline, en de input van gecertificeerden vragen over actuele onderwerpen. DSI kan zich ontwikkelen naar een platform waar iedereen bij betrokken kan zijn. We zullen gebruik maken van LinkedIn om professionals actiever te betrekken.

Actiepunten voor DSI

  • Actievere zichtbaarheid (bijvoorbeeld via onze DSI LinkedIn pagina).
  • Ontwikkeling van een informatiepakket voor gecertificeerden.
  • Onderzoek naar verbeteringen in opleidingsprogramma’s.
  • Duidelijke uitleg van ESMA-registers op de website.

We bedanken de deelnemers van de DSI-klankbordgroep, die bestaat uit 8 gecertificeerde professionals, voor hun actieve inbreng en kijken uit naar een toekomstig vervolg. Heb je interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep en de toekomst van DSI mede vorm te geven? Er is nog ruimte voor 2 leden. Meld je hier aan!


Wat houdt de DSI Klankbordgroep in?

De klankbordgroep is een vaste groep van maximaal 10 gecertificeerden afkomstig uit verschillende DSI registers. De groep komt 2 maal per jaar bij elkaar voor een lunch aan het Beursplein in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst worden verschillende ontwikkelingen en diensten van DSI besproken. Het gaat hierbij over hoe we DSI dichter bij de professional kunnen krijgen en onze strategie hierop kunnen laten aansluiten.

Tags

#certificering
#DSI
#klankbordgroep
#toekomstDSI