Mijn DSI

Stakeholder event Integriteit & Inclusie

02/01/2023
Deel deze pagina

In het kader van de Week van de Integriteit hebben Rabobank, KPMG en Stichting DSI op 6 december 2022 een stakeholder arena georganiseerd. Een integere en inclusieve organisatie heeft een werkvloer die een afspiegeling is van de maatschappij. Het dient een omgeving te zijn waar effectief wordt samengewerkt met verschillen en waar we elkaar met een open houding versterken. Waarom werkt dit wel in de ene branche en minder in de andere?

Deze bijeenkomst werd georganiseerd bij Stichting DSI aan het Beursplein 5 in Amsterdam. In totaal waren 40 deelnemers aanwezig, afkomstig van allerlei verschillende sectoren zoals overheid, financiële sector, onderwerp en MKB. In de stakeholder arena zijn, d.m.v. het bespreken van diverse stellingen en vragen, de verschillende perspectieven bij elkaar gebracht.

Uitkomsten Stakeholder Arena

In subgroepen is over drie hoofdthema’s verder gediscussieerd wat heeft geleid tot een aantal concrete en praktische handvatten. Deze handvatten staan in dit document beschreven

Hoe wordt integriteit en inclusie op de agenda gezet en gehouden?

Het gesprek over integriteit en inclusie:

 • Moet worden gehouden door het vinden van een balans tussen ‘het afdwingen’ (letterlijk in de agenda’s zetten) en het ‘op zijn beloop laten’ (praatjes bij het koffieapparaat).
 • Wordt beter op het moment dat er concrete en specifieke voorbeelden besproken worden die tot de verbeelding spreken.
 • Wordt gestart door leidinggevenden die zichzelf kwetsbaar opstellen door het delen van eigen integriteit en inclusie vraagstukken en – dilemma’s.

Wat is de rol van leiderschap met betrekking tot integriteit en inclusie?

Een goede leidinggevende:

 • Is zowel een teamspeler als een spelverdeler. Hij/zij is een onderdeel van het team en heeft een luisterend oor. Tegelijker geeft hij/zij richting aan zijn/haar mensen door het goede voorbeeld te tonen ten aanzien van het gedrag dat hij/zij van zijn team verwacht.
 • Is congruent in wat hij/zij zegt en hoe hij/zij zich gedraagt.
 • Staat open voor feedback op zijn/haar eigen gedrag en voert zichtbare veranderingen door.
 • Zorgt er bij het maken van beslissingen voor dat er een transparante terugkoppeling is over gemaakte afwegingen

 Op welke manier wordt het “goede gesprek” in organisaties gevoerd?

Het goede gesprek:

 • Wordt bevorderd door een goede communicatiestructuur.
 • Heeft als doel om elkaar beter te begrijpen.
 • Wordt makkelijker gevoerd door het bespreken van concrete en tot de verbeelding sprekende situaties.
 • Kan juist ook op gang komen door activiteiten met elkaar te doen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst of wilt u in de toekomst ook deelnemen aan een event van DSI, neem dan contact op met DSI via communicatie@dsi.nl

Tags

#integriteit
#weekvandeintegriteit