Eindtermen DSI

Op deze pagina kunt u de definitieve eindtermen voor de registers downloaden. De eindtermen, of normen, heeft DSI opgesteld in het kader van het convenant met de Autoriteit Financiële Markten in het kader van de verplichte ESMA-Richtsnoeren, die sinds 3 januari 2018 van kracht zijn in heel Europa.

DSI biedt tegen kostprijs certificeringsexamens aan voor DSI Adviseur Beleggen Standaard, DSI Adviseur Beleggen Maatwerk, en DSI Informatieverstrekker voor het Retail-domein. Wij kunnen u adviseren hoe uw medewerkers voldoen aan de ESMA-Richtsnoeren. De DSI Accreditatiecommissie accrediteert opleidingen en examens van zowel DSI als derden aan de hand van de eindtermen.

Domein: Vaardigheden (Retail)

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.