DSI Adviseren Beleggen Institutioneel

Functieomschrijving

De Adviseur Beleggen Institutioneel adviseert professionele beleggers over voor de cliënt passende beleggingsoplossingen. Dit kunnen zowel maatwerkoplossingen als standaardoplossingen zijn.

Registratievereisten Certificering:

De Adviseur Beleggen Institutioneel die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbare register. 

Kandidaat Certificering:

De Adviseur Beleggen Institutioneel die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde. Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbare register. 

Registratievereisten

Algemene toelatingseisen
 • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
 • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
 • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
 • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
 • Na inschrijving in het DSI register: Het op peil houden van de vakbekwaamheid door middel van een Periodiek door DSI verplicht gestelde toets.
Integriteit

Het DSI-Integriteitsprogramma Adviseren Institutioneel dient met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

 • E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut;
 • Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant institutioneel) van Nyenrode.

Heeft u een CFA level 1- of VBA-diploma, dan geldt voor u een vrijstelling voor het element Workshop. U hoeft dan alleen de E-learning-module te doen.

Kennis & Vaardigheden
 • Institutionele professionals met een CFA Level 3- of VBA-diploma kunnen de deficiëntietoets (VU Deficiency Institutional) van de Vrije Universiteit doen. 
 • Institutionele professionals met een andere vooropleiding kunnen de brede toets Adviseren (VU Advice Institutional) van de Vrije Universiteit doen. 

Heeft u Kennis al gedaan - omdat u bijvoorbeeld al gecertificeerd bent bij DSI - en hoeft u alleen nog Vaardigheden te doen? Helaas heeft DSI nog geen aparte Vaardighedentoets aangeboden gekregen van een opleidings- of exameninstituut ter accreditatie. Hoeft u alleen nog Vaardigheden te doen, dan kunnen wij u de volgende optie aanbieden:

 • ESMA Vaardighedenexamen Adviseren (Standaard of Maatwerk) van NIBE-SVV. Dit examen bestaat uit retail-casuïstiek. Het examen wordt echter ook geaccepteerd voor DSI-certificering van personen die professionele beleggers adviseren.
Ervaringsvereisten
 • De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op full-time basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.