DSI Informeren Beleggen Institutioneel

Functieomschrijving

De Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel geeft professionele beleggers informatie over beleggingsoplossingen.

Registratievereisten Certificering:

De Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbare register. 

Kandidaat Certificering:

De Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde.  Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbare register. 

Registratievereisten

Algemene toelatingseisen
  • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
  • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
  • Na inschrijving in het DSI register: Het op peil houden van de vakbekwaamheid door middel van een Periodiek door DSI verplicht gestelde toets.
Integriteit

Het DSI-Integriteitsprogramma Informeren Institutioneel dient met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit:

  • E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut.
Kennis & Vaardigheden
  • Institutionele professionals met een CFA Level 3- of VBA-diploma kunnen de deficiëntietoets (VU Deficiency Institutional) van de Vrije Universiteit doen. 
  • Institutionele professionals met een andere vooropleiding kunnen de brede toets Informeren (VU Inform Institutional) van de Vrije Universiteit doen. 

Heeft u Kennis al gedaan - omdat u bijvoorbeeld al gecertificeerd bent bij DSI - en hoeft u alleen nog Vaardigheden te doen? Helaas heeft DSI nog geen aparte Vaardighedentoets aangeboden gekregen van een opleidings- of exameninstituut ter accreditatie. Hoeft u alleen nog Vaardigheden te doen, dan kunnen wij u de volgende optie aanbieden: een vaardighedenexamen Informeren Retail of Adviseren Retail (Standaard of maatwerk) bij één van de geaccrediteerde opleiders (NIBE-SVV of EIFD).

  • ESMA Vaardighedenexamen Adviseren (Standaard of Maatwerk) van NIBE-SVV. Dit examen bestaat uit retail-casuïstiek. Het examen wordt echter ook geaccepteerd voor DSI-certificering van personen die professionele beleggers adviseren.
Ervaringsvereisten
  • De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op full-time basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.