DSI Informeren Beleggen Institutioneel

Functieomschrijving

De Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel geeft professionele beleggers informatie over beleggingsoplossingen.

Registratievereisten Certificering:

De Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbare register. 

Kandidaat Certificering:

De Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde.  Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbare register. 

Registratievereisten

Algemene toelatingseisen
 • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
 • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
 • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
 • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
 • Na inschrijving in het DSI register: Het op peil houden van de vakbekwaamheid door middel van een Periodiek door DSI verplicht gestelde toets.
Integriteit

Het DSI-Integriteitsprogramma Informeren Institutioneel dient met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit:

 • E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut.
Kennis

[Nog niet bekend]

Vaardigheden
 • DSI ESMA Vaardighedenexamen Informeren van NIBE-SVV. Dit examen bestaat uit retail casuïstiek. Het examen wordt echter ook geaccepteerd voor certificering van personen die informatie verstrekken aan professionele beleggers.
Ervaringsvereisten
 • De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op full-time basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.
Let op! Overgangsregeling examens/opleidingen

DSI is in afwachting van examens die ter accreditatie worden aangeboden. Wij staan hierover in contact met o.a. CFA en VBA. Daarom hanteert DSI een overgangsregeling voor de onderstaande voorheen geaccrediteerde examens. Bij certificeringsaanvragen die bij DSI zijn ingediend voor 1 april 2018 worden deze voorheen geaccrediteerde examens meegenomen in de beoordeling van de aanvraag. Na 1 april 2018 is het niet meer mogelijk om op grond van voorheen geaccrediteerde examens toe te treden tot de registers.

Kennis
 • Examen DSI Beleggingsadviseur (diploma niet ouder dan 1 september 2014). Het examen werd tot 1 februari 2018 aangeboden door NIBE-SVV.
Vaardigheden
 • Vaardighedentoets DSI Beleggingsadviseur, Vermogensbeheerder of Financieel Adviseur. Het examen werd tot 1 februari 2018 aangeboden door NIBE-SVV.

Of

 • Post-HBO Leergang Vermogensplanner van Dukers & Baelemans.
Integriteit
 • De DSI Integriteitsmodule. Dit examen werd tot 1 februari 2018 aangeboden door NIBE-SVV.