DSI Informeren Treasury

Functieomschrijving

De Informatieverstrekker Treasury geeft professionele cliënten informatie over het afdekken van financiële risico’s zoals het renterisico, valutarisico en commodityrisico.

Registratievereisten Certificering:

De Informatieverstrekker Treasury die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbare register. 

Kandidaat Certificering:

De Informatieverstrekker Treasury die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde.  Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbare register. 

Registratievereisten

Algemene toelatingseisen
 • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
 • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
 • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
 • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
 • Na inschrijving in het DSI register: het op peil houden van de vakbekwaamheid.
Integriteit

Het DSI-Integriteitsprogramma Informeren Institutioneel dient met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit het volgende onderdeel:

 • E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut
Kennis & Vaardigheden
 • Examen Informeren Treasury van The Financial Markets Academy
  ​​​​​​
  ​Of
   
 • Deficiëntietoets Informeren Treasury van The Financial Markets Academy voor personen die in het bezit zijn van het ACI Dealing Certificaat of ACI Operations Certificaat.
Ervaringsvereisten
 • De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op full-time basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.