Mijn DSI

Dichtbij de klant

Uitkomsten en vervolgacties | Klanttevredenheidsonderzoek DSI

DSI is een stichting van en voor de financiële sector. De mening van professionals en deelnemers over onze dienstverlening is erg belangrijk. Wij brengen dit periodiek in kaart via klanttevredenheidsonderzoeken (KTO). Op deze pagina nemen wij u mee in de uitkomsten van de verschillende klantonderzoeken die wij het afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

Gemak, betrouwbaarheid en klanttevredenheid

In 2022 heeft DSI KTO’s uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau MWM2. Deze online kwantitatieve onderzoeken hadden als doel om de verbeterpunten in de dienstverlening van DSI inzichtelijk te maken. De (anonieme) uitkomsten zijn inmiddels verwerkt in een actieplan waarmee wij het gemak, de betrouwbaarheid en de klanttevredenheid van DSI in de komende jaren willen verbeteren.

DSI heeft twee onderzoeken uitgevoerd: KTO Deelnemers en KTO Certificering

  1. Het KTO Certificering wordt continue uitgevoerd onder DSI(kandidaat) gecertificeerden die zich (opnieuw) inschrijven voor één van de elf DSI registers.
  2. Het KTO Deelnemers voeren wij één keer per jaar uit onder een (vaste) groep contactpersonen van financiële instellingen die deelnemer zijn bij DSI.

KTO Certificering

Hoewel het certificeringsproces als moeizaam ervaren wordt, zijn (kandidaat) gecertificeerden tevreden met de behulpzame klantenservice en is de overall beoordeling van gecertificeerden gematigd positief.

KTO Deelnemers

Deelnemers zien DSI als integer, deskundig en betrouwbaar. Er liggen kansen voor het vergroten van de klanttevredenheid door het gecertificeerd krijgen van werknemers bij DSI te vergemakkelijken.

Onze doelstellingen

Uw feedback via de onderzoeken laat duidelijk zien dat het proces om gecertificeerd te worden meer moeite kost dan gewenst. Met ‘gemak, betrouwbaarheid en klanttevredenheid’ als uitgangspunten richten wij ons op het verbeteren van onze diensten vanuit een excellente administratieve organisatie en een klantgerichte service. Samen is dit onze Operational Excellence.

Verbeterproces

De eerste uitkomsten zijn de start geweest voor het inrichten van een DSI projectteam. Het doel van dit project is om op basis van de uitkomsten van de KTO continu te verbeteren, zodanig dat het gemak, de betrouwbaarheid en de klanttevredenheid verbeteren.

Hierbij hebben we drie focusgebieden bepaald voor 2023:

  • Verbetering van onze Operational Excellence
  • Vergemakkelijken van het aanvragen van een certificering
  • Verduidelijken van onze communicatie over certificering

Hoe gaan wij dit realiseren?

  • De uitkomsten uit de onderzoeken vormen de basis voor de verbeteringen bij DSI
  • Het DSI projectteam voert continu verbeteringen door die concreet bijdragen aan de focusgebieden
  • De KTO’s zetten we voort en breiden wij uit om actuele feedback te krijgen
  • De resultaten uit de KTO’s koppelen we periodiek terug via de nieuwsbrief

Uw mening telt

Het verbeteren van de dienstverlening is een continu proces. Uw mening als beleggingsadviseur, belegger of financiële instelling over DSI is cruciaal. Heeft u een opmerking of verbeter idee voor ons, dan horen wij dit graag. U kunt dit aan ons doorgeven via dit formulier of door een mail te sturen aan Roeland Jongejan (customer experience marketeer) via r.jongejan@dsi.nl.