De DSI Certificeringen

Professionals kunnen zich bij DSI per functiegroep certificeren. DSI kent het Register Integriteit en 10 functiegroepen. Gecertificeerden zijn zichtbaar in ons openbare register. Op deze pagina kunt u een certificering opzoeken die op uw functie van toepassing is en leest u de kennis- en opleidingsvereisten.

Onze Certificeringen

 • DSI Adviseren Beleggen Maatwerk Retail (ESMA)

  De adviseur beleggen maatwerk retail adviseert niet-professionele beleggers over voor de cliënt passende beleggingsoplossingen. Dit kunnen zowel maatwerkoplossingen als standaardoplossingen zijn.

 • DSI Adviseren Beleggen Standaard Retail (ESMA)

  De adviseur beleggen standaard retail adviseert niet-professionele beleggers over voor de cliënt passende standaard beleggingsoplossingen die zijn geïnitieerd door een gekwalificeerde derde.

 • DSI Informeren Beleggen Retail (ESMA)

  De informatieverstrekker beleggen retail geeft niet-professionele beleggers informatie over beleggingsoplossingen.

 • DSI Adviseren Beleggen Institutioneel (ESMA)

  De adviseur beleggen institutioneel adviseert professionele beleggers over voor de cliënt passende beleggingsoplossingen. Dit kunnen zowel maatwerkoplossingen als standaardoplossingen zijn.

 • DSI Informeren Beleggen Institutioneel (ESMA)

  De informatieverstrekker beleggen institutioneel geeft professionele beleggers informatie over beleggingsoplossingen.

 • DSI Informeren Treasury (ESMA)

  De Informatieverstrekker Treasury geeft professionele cliënten informatie over het afdekken van financiële risico’s zoals het renterisico, valutarisico en commodityrisico.

 • DSI Adviseren Treasury (ESMA)

  De treasury adviseur werft relaties, peilt hun behoeften en omstandigheden en adviseert hen over het afdekken van de financiële risico’s en neemt daarbij de jegens cliënten te nemen zorgplicht in acht.

 • DSI Beleggingsanalist

  De beleggingsanalist stelt prognoses op aangaande marktontwikkelingen en koopwaardigheid van effecten.

 • DSI Effectenhandelaar

  De effectenhandelaar voert orders uit van effecten, opties en futures en/of verhandelt deze voor rekening en risico van de financiële organisatie.

 • DSI Compliance Professional

  Doel van de functie: de compliance professional assisteert het management van de financiële onderneming in het managen van de compliance risico’s van de financiële onderneming. Onder compliance risico wordt hier verstaan: het risico van wettelijke of regulatieve sancties en van materieel, financieel of reputatieverlies dat een onder toezicht staande financiële onderneming kan lopen als gevolg van het onvermogen om gedragsregels na te leven die van toepassing zijn op haar activiteiten. 

 • Register Integriteit

  DSI bevordert een integere en deskundige financiële sector. De basis voor vertrouwen is getoonde integriteit. Het Basisregister Integriteit voorziet in toetsing middels integriteitmodules, die alle DSI-gecertificeerden geacht worden af te leggen. 

Voor welke certificering kan ik mij registreren?

Om te bepalen welke DSI-certificering het beste aansluit op uw werkzaamheden, kunt u de beslisboom hieronder doorlopen. (Opklikken voor groot.)

DSI's beslisboom

Soorten certificeringen

DSI onderscheidt verschillende categorieën certificeringen: voor Retail, Institutioneel en Specialisten, en in ESMA- en non-ESMA-certificeringen.

DSI's beslisboom

ESMA-certificeringen vloeien voort uit de verplichte ESMA-Richtlijnen voor vakbekwaamheid voor adviseurs en informatieverstrekkers met klantcontact, opgesteld door de European Securities & Markets Authority als onderdeel van MiFID II. De Autoriteit Financiële Markten ziet er in Nederland op toe dat werkgevers kunnen aantonen dat werknemers voldoen aan eisen uit de ESMA-Richtlijnen.

Op dit overzicht zag u tot voor kort ook onze Wft-registers. Professionals met een DSI Wft-registratie zijn per januari 2018 overgegaan naar ons Register Integriteit. 

Kandidaat-gecertificeerden en gecertificeerden

Professionals die zich bevinden een in ESMA-register - en volledig voldoen aan de eindtermen voortvloeiend uit de ESMA-Richtsnoeren - zijn gecertificeerd. Zij zijn zichtbaar in ons openbaar register. Wie nog niet (geheel) voldoet aan de ESMA-eisen is kandidaat-gecertificeerd en niet zichtbaar in ons openbaar register. Kandidaat-gecertificeerden kunnen aan de ESMA-vakbekwaamheidseisen voldoen door het afleggen van een examen of deficiëntietoets.

MijnDSI.nl
Bent u aangesloten bij DSI en weet u niet zeker wat uw status is? In MijnDSI.nl kunt u zien wat uw status is, voor welk register u gecertificeerd bent, aan welke voorwaarden u eventueel nog moet voldoen en kunt u de functietitel invullen die u voert in uw organisatie. 

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bureau Certificering, tijdens kantooruren bereikbaar op 020-620 12 74 (menu-optie 2) of via certificering@dsi.nl

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.