De DSI Certificeringen

Professionals kunnen zich bij DSI per functiegroep certificeren. DSI kent het Register Integriteit en 10 functiegroepen. Gecertificeerden zijn zichtbaar in ons openbare register. Op deze pagina kunt u een certificering opzoeken die op uw functie van toepassing is en leest u de kennis- en opleidingsvereisten.

Onze Certificeringen

 • DSI Adviseren Beleggen Maatwerk Retail (ESMA)

  De adviseur beleggen maatwerk retail adviseert niet-professionele beleggers over voor de cliënt passende beleggingsoplossingen. Dit kunnen zowel maatwerkoplossingen als standaardoplossingen zijn.

 • DSI Adviseren Beleggen Standaard Retail (ESMA)

  De adviseur beleggen standaard retail adviseert niet-professionele beleggers over voor de cliënt passende standaard beleggingsoplossingen die zijn geïnitieerd door een gekwalificeerde derde.

 • DSI Informeren Beleggen Retail (ESMA)

  De informatieverstrekker beleggen retail geeft niet-professionele beleggers informatie over beleggingsoplossingen.

 • DSI Adviseren Beleggen Institutioneel (ESMA)

  De adviseur beleggen institutioneel adviseert professionele beleggers over voor de cliënt passende beleggingsoplossingen. Dit kunnen zowel maatwerkoplossingen als standaardoplossingen zijn.

 • DSI Informeren Beleggen Institutioneel (ESMA)

  De informatieverstrekker beleggen institutioneel geeft professionele beleggers informatie over beleggingsoplossingen.

 • DSI Beleggingsanalist

  De beleggingsanalist stelt prognoses op aangaande marktontwikkelingen en koopwaardigheid van effecten.

 • DSI Effectenhandelaar

  De effectenhandelaar voert orders uit van effecten, opties en futures en/of verhandelt deze voor rekening en risico van de financiële organisatie.

 • DSI Treasury Handelaar

  Voert transacties uit in het kader van het liquiditeitsbeheer en het cash management en/of het valutarisicobeheer van de instelling.

 • DSI Treasury Adviseur

  De treasury adviseur werft relaties, peilt hun behoeften en omstandigheden en adviseert hen over het afdekken van de financiële risico’s en neemt daarbij de jegens cliënten te nemen zorgplicht in acht.

 • DSI Compliance Professional

  Doel van de functie: de compliance professional assisteert het management van de financiële onderneming in het managen van de compliance risico’s van de financiële onderneming. Onder compliance risico wordt hier verstaan: het risico van wettelijke of regulatieve sancties en van materieel, financieel of reputatieverlies dat een onder toezicht staande financiële onderneming kan lopen als gevolg van het onvermogen om gedragsregels na te leven die van toepassing zijn op haar activiteiten. 

 • Register Integriteit

  DSI bevordert een integere en deskundige financiële sector. De basis voor vertrouwen is getoonde integriteit. Het Basisregister Integriteit voorziet in toetsing middels integriteitmodules, die alle DSI-gecertificeerden geacht worden af te leggen. 

Voor welke certificering kan ik mij registreren?

Om te bepalen welke DSI-certificering het beste aansluit op uw werkzaamheden, kunt u de beslisboom hieronder doorlopen. (Opklikken voor groot.)

DSI's beslisboom

DSI's Wft-registers

Op dit overzicht zag u tot voor kort ook onze Wft-registers. Per 23 oktober 2017 is het niet meer mogelijk voor één van deze registers een certificering aan te vragen. Professionals met een DSI Wft-registratie zijn per januari 2018 overgegaan naar ons Register Integriteit. 

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.